دلایل گرانی دلار از زبان وزیر اقتصاد/ مسئله کاهش نرخ سود در دستور کار است