زمین در محاصره سیل، خشکسالی و آتش‌سوزی‌های بی‌سابقه