روحانی: کالاهای اساسی و ضروری، تولید و به میزان کافی تامین و وارد شده است