جولان دلتا در اروپا؛ هشدار درباره لغو سریع محدودیت‌ها در انگلیس