مخبر: هفته آینده تولید انبوه واکسن کرونا آغاز می‌شود