تردید آمریکایی‌ها درباره سلامت هر دو نامزد ریاست جمهوری