واکنش سخنگوی وزارت خارجه به خیال‌پردازی‌های پامپئو