قمی:دعای عرفه تجربه‌ای موفق از برپایی هیأت با رعایت پروتکل‌ها بود