هیچ موردی از ابتلا به ویروس کرونا در مدارس نداشته ایم