افرادی که فایده‌ای برای حکومت ندارند در کلام امام علی(ع)