چه وقت به روان‌پزشک و چه زمان به روان‌شناس نیاز داریم؟