نشست اقتصادی «منامه»؛ تلاشی ناکام برای نجات معامله قرن