رهبر انقلاب: عناصر مؤمن در کردستان توطئه‌ دشمن را خنثی کردند