خودروسازان موظف به اعلام قیمت تمام شده خودرو هنگام فروش شدند+ فیلم