برنامه گرامی‌داشت روز معلم در ورزشگاه یادگار امام(ره)