قاتل روحانی همدانی در درگیری با ماموران پلیس کشته شد