قیمت بنزین در آمریکا به گالونی 4.13 دلار افزایش یافت