کاپیتان الهلال دیدار برابر استقلال را از دست می‌دهد