اعلام فعالیت بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی در نوروز