پایان سال ۹۷ با بارش برف و باران/ آغاز سال نو بدون بارش و طوفانی