عکس منتشر نشده‌ مرحوم واعظ طبسی درکنار رهبر انقلاب