بازیکنان پرسپولیس پس از بازگشت از دوحه در واکنش به تنها ماندن مدیریت این تیم در حل مشکلات و عدم حمایت ارگانهای مختلف از تنها نماینده‌ی ایران پست با مضمون "اتحاد" منتشر کردند.