خروج 103 هزار دلار برای واردات کمربند، حمایل و بند شمشیر به کشور+ جدول