قهوه خانه‌ها طبق دستورالعمل‌های موجود اجازه فعالیت درایام محرم را دارند