5 گروه و 3 میلیاردر ضد ایرانی در آمریکا برای نابودی برجام چقدر هزینه کردند؟ + فیلم