خودرو لوکس خانم مجری نوستالژیک دهه ۶۰/بازیگر ایرانی در محل ترور رئیس جمهور آمریکا