بازگشت بازیگر زن به سینما پس از سال‌ها/خانم بازیگر مدل عروس شد