کد خبر: 97432
حجم بیکاران رو به افزایش

وضعیت اشتغال جوانان از مرز بحرانی گذشت/به فکر حل معضل بیکاری باشید

سخنگوی اسبق وزارت صنعت گفت:براساس آمارهای کشور، حجم بیکاران رو به افزایش است که این موضوع حل بحران اشتغال را سخت‌تر می‌کند.
اتاق خبر 24

علیرضا شجاعی ،سخنگوی اسبق وزارت صنعت گفت:بر اساس برنامه ششم توسعه دولت موظف است که نرخ بیکاری را از 12.5درصد به 8 درصد کاهش دهد و حتی اگر بر فرض مثال دولتمردان بتوانند 4تا 5 میلیون شغل جدید هم ایجاد کنند،فقط توانسته اند نرخ بیکاری را بر روی عدد 12.5 ثابت نگه دارند و در واقع برای رسیدن به آنچه در برنامه ششم توسعه تعیین شده ،حداقل باید 6 میلیون شغل جدید در کشور ایجاد شود.

وی در ادامه افزود:براساس آمارهای رسمی کشور، حجم بیکاران رو به افزایش است که  این موضوع حل بحران اشتغال را سخت‌تر می‌کند.

مشاور مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی تصریح کرد:بر اساس قانون اگر نرخ بیکاری گروه سنی در کشور بیش از نرخ متوسط باشد،این گروه سنی در حالت بحران قرار می گیرد و در حال حاضر متاسفانه آمار بیکاری گروه جوانان از 12.5 درصد بیشتر بوده و باید بگوییم که اشتغال جوانان در حالت بحران قرار دارد.

وی با انتقاد از مطالبی که کاندیداهای ریاست جمهوری در مورد اشتغال بیان کرده اند ،تاکید کرد:متاسفانه در گفتگوها  و مناظرات بیشتر شاهدیم که کاندیداها به راه حل عملی برای حل معضل بیکاری اشاره نکرده و فقط صورت مسئله را توضیح می دهند.

شجاعی در پایان پیشنهاد داد:بهتر است که کاندیداها به جای بیان اطلاعاتی که مردم تا حد زیادی از آن اطلاع دارند به فکر ارائه راهکار عملی برای حل معضل بیکاری جوانان باشند.

منبع: باشگاه خبرنگاران