کد خبر: 97032

اعتراف وزارت رفاه به افزایش فقر در کشور

مشاور معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه گفت:دهک اول درآمدی که 2 میلیون و 300 هزار خانوار هستند تا 45 درصد به درآمد یارانه وابسته بوده و دهک دهم کمتر از 5 درصد وابسته به درآمد یارانه بوده که ترجیح داده شد حذف شود.
اتاق خبر 24

علیرضا عبدالله زاده گفت: هزینه‌های زیادی در حوزه رفاهی صرف می شود که حدود 73 هزار میلیارد تومان در سال جاری است اما همچنان نابرابری های درآمدی وجود دارد و عده‌ای هستند که بیش از این از قطار جا می مانند که زنان، سالمندان، روستاییان و جوانان جزء آنها هستند.

وی افزود:  تلاش برای بازتوزیع صحیح منابع در شرایطی رخ داده که دهک اول درآمدی که 2 میلیون و 300 هزار خانوار هستند تا 45 درصد وابستگی به درآمد یارانه دارند و دهک دهم کمتر از 5 درصد وابسته به درآمد یارانه است که البته این 5 درصد را حذف کردیم.

عبدالله زاده ادامه داد: اولین کاری که انجام شد این بود که توانستیم خانوار را حداقل از لحاظ شاخص های اجتماعی در پایگاه اطلاعاتی رفاه ایرانیان مرتب کنیم و به نتایجی رسیدیم از جمله اینکه فقر به جز در یکی دو سال اول واریز یارانه، در حال افزایش است و گویی چرخه فقر به تنهایی با دادن یارانه شکسته نمی‌شود.

وی از بررسی شاخص های چندبعدی فقر خبر داد و گفت: هدف توزیع بهتر منابع است چون سیستم توزیع ثروت در کشور سال های سال است که با مشکل جدی مواجه است و در کنار آن افراد فقیر از فرصت های شغلی هم آنچنان بهره مند نبودند.

مشاور معاون رفاه گفت: 50 درصد خانوارها از سال 67 تا سال 92، از تسهیلات وام نتوانسته‌اند استفاده کنند که حاکی از عدم دسترسی برابر است.

عبدالله زاده افزود: پایگاه اطلاعاتی رفاه ایرانیان ابزار مکانیکی به دست ما داد تا وضعیت را بهتر تحلیل کنیم. 

منبع: خبرگزاری فارس