کد خبر: 92061

هوای تهران پاک است

معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران گفت: کیفیت هوای تهران با کاهش 2 عددی میزان آلایندگی با شاخص 49 در شرایط پاک قرار گرفت.
اتاق خبر 24

شاخص کیفیت هوا، Air Quality Index) AQI) شاخصی برای تعیین روزانه کیفیت هوا و میزان ارتباط آن با سطوح سلامتی افراد است.

هوای تهران پاک است

بر این اساس معیار سطح اهمیت بهداشتی شاخص کیفیت هوا (AQI) به ترتیب از صفر تا 50 در شرایط پاک (سبز)، 51 تا 100 سالم ( زرد )(حدمجاز استاندارد یا حد سلامت)، 101 تا 150 در شرایط ناسالم برای گروه حساس(نارنجی)، 151 تا 200 در شرایط ناسالم (قرمز)، 201 تا 300 در شرایط بسیار ناسالم (بنفش) و 301 تا 500 در شرایط خطرناک (ارغوانی) تعیین شده است.
محمد رستگاری روزسه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: کیفیت هوای شهر تهران در 24 ساعت گذشته منتهی به ساعت هشت صبح امروز، با کاهش 2 عددی میزان غلظت میانگین آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون در حد پاک بوده و بر روی عدد 49 قرار گرفته است.
وی اظهار کرد: در همین مدت میزان غلظت آلاینده های منوکسید کربن از 26 به 30 افزایش و ذرات معلق با قطر کمتر از 10 میکرون نیز از 27 به 28 افزایش داشته است.
رستگاری خاطرنشان کرد: ایستگاه های پیروزی (منطقه 13) با عدد 69 ، شادآباد(منطقه 18) با عدد 68 و تربیت مدرس (منطقه 6) با عدد 66 بیشترین میزان آلودگی جوی را طی 24 ساعت گذشته در سطح مناطق مختلف شهر تهران را داشتند.
معاون نظارت و پایش اداره کل محیط زیست استان تهران گفت: ایستگاه های
اقدسیه (منطقه 1) باعدد 28 ، پونک (منطقه 5) و شهرداری (منطقه 2) هر 2 با عدد30 و شریف ( منطقه 2) با عدد 38 پاک ترین نقاط جوی شهر تهران در این مدت بودند.

منبع: خبرگزاری ایرنا