کد خبر: 90565

مهلت مراجعه به سامانه سهام عدالت

مشمولین در سالجاری تنها تا 29 اسفند فرصت دارند تا به سامانه مراجعه کنند.
اتاق خبر 24

رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: مهلت مراجعه به سامانه سهام عدالت در سال 95 از روز 29 اسفند پایان خواهد یافت و سامانه تا 14 فروردین سال 96 از دسترس خارج خواهد شد؛ بنابراین مشمولین در سالجاری تنها تا 29 اسفند فرصت دارند تا به سامانه مراجعه کنند و از سال آینده نیز از 14 فروردین تا پایان شهریورماه این سامانه در دسترس خواهد بود.

منبع: خبرگزاری تسنیم