کد خبر: 85789
یارانه نقدی

یارانه بهمن سه‌شنبه واریز می‌شود

هفتاد و دومین مرحله یارانه نقدی ساعت ۲۴:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۶ بهمن ماه واریز می‌شود.
اتاق خبر 24

هفتاد و دومین مرحله یارانه نقدی به ازاء هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان، ساعت ۲۴:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۶ بهمن ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.