کد خبر: 79169

آمازون انبار هوایی می سازد

مدارک ثبت اختراع شرکت آمازون نشان می دهد این شرکت قصد دارد انبارهای هوایی بسازد.
اتاق خبر 24

بلند پروازی این شرکت برای ارسال محموله های پستی به وسیله پهپادها رویداد جدیدی نیست اما  مدارک حق ثبت امتیاز اختراع آمازون که به تازگی منتشر شده نشان می دهد این غول تجارت الکترونیک  قصد دارد «پایگاه های هوایی» یا در حقیقت انبارهای هوایی بسازد.

آمازون انبار هوایی می سازد

می توان مقدار خاصی از کالا را در انبارهای هوایی ذخیره کرد. این انبارها را باید در نقاطی  ایجاد کرد که پیش بینی می شود تقاضا برای برخی کالاها افزایش می یابد. پهپادها با قابلیت های مختلف، به خصوص نمونه هایی که دمای آنها قابل کنترل است برای ارسال موادغذایی مناسب هستند. چنین موادی را در می توان در انبارهای هوایی ذخیره و برای مشتری ارسال کرد. به این ترتیب خدمت ارسال محموله های پستی دقیق و ایمن انجام خواهد شد.

به هرحال این حق ثبت اختراع شامل سیستم های پیچیده ای است که ارسال هوایی محموله ها را تسهیل می کند.  

منبع: خبرگزاری مهر