کد خبر: 7781

دلیل تغییرات گسترده وزرای احمدی نژاد

اتاق خبر 24

آیت‌الله حائری شیرازی عضو مجلس خبرگان رهبری و استاد اخلاق دولت احمدی‌نژاد با بیان اینکه مخالفت با تندروی علیه احمدی‌نژاد به معنای حمایت از او نیست، گفته: معتقدم احمدی نژاد فعلی همان احمدی نژاد سابق است و آن دوره هم همین وضعیت را داشت و اکنون هم همان گونه است، ایشان نه سقوط کرد و نه صعود.

احمدی‌نژاد دلش می خواست در دوره ریاست جمهوی خدماتی انجام دهد، ولی شتابش زیاد بود و علت شتابش نیز به این خاطر بود که زمان ظهور را نزدیک می دید و دلش می خواست قدم هایی را بردارد و احساس می کرد وقت زیادی نداریم و از آن جهت هم بود که وزرایش را عوض می‌کرد و بابت همین ها بود که می گفت تعارف با کسی نکنیم.

منبع: تابناک