کد خبر: 77188

سهم ایران از بازار نفت چین

واردات نفت چین از ایران به روزانه 777 هزار بشکه در روز افزایش یافته است.
اتاق خبر 24

چین در اکتبر سال 2016 در مجموع 6 میلیون و 807 هزار بشکه نفت خام وارد کرد. این حجم از واردات 9.2 درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. روسیه، عربستان، عراق و ایران به ترتیب چهار صادرکننده بزرگ نفت به چین هستند.

مدیریت کل امور اوپک و روابط با مجامع انرژی اعلام کرد صادرات نفت ایران در اکتبر 2016 به چین 437 هزار بشکه در روز، معادل 128.7 درصد، افزایش یافت و به 777 هزار بشکه در روز رسید. سهم ایران از واردات نفت خام چین 9.9 درصد است و ایران که در اکتبر سال گذشته در جایگاه ششمین صادرکننده نفت خام به چین قرار داشت، هم اکنون در جایگاه چهارمین صادرکننده نفت خام به این کشور قرار دارد.

واردات چین از روسیه در اکتبر 314 هزار بشکه در روز بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد چشمگیری داشته است. روسیه در 31 روز ماه اکتبر یک میلیون و 121 هزار بشکه نفت به چین صادر کرد. روسیه با داشتن سهم 16 درصدی از واردات چین مهمترین صادرکننده نفت به این کشور است.

صادرات نفت عربستان به چین در ماه اکتبر روزانه 3 هزار بشکه کاهش یافت و به 940 هزار بشکه در روز رسید. این کشور با داشتن سهم 14 درصدی از واردات چین در جایگاه دومین صادرکننده نفت به این کشور قرار دارد.

صادرات عراق به چین در این ماه با 331 هزار بشکه افزایش در روز به روزانه 879 هزار بشکه رسید. سهم عراق از واردات چین 10.1 درصد است و این کشور سومین صادرکننده نفت به چین محسوب می‌شود.

منبع: افکار نیوز