کد خبر: 70779

افزایش 15 برابری بدهی دولت به تامین اجتماعی

بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تا سال ۸۴ حدود ۴۱۰۰ میلیارد تومان بود، اما این عدد در سال ۹۲ به بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان رسید.
اتاق خبر 24

سیدتقی نوربخش در همایش صندوق‌های بازنشستگی، تنگناها و راهکارها در مرکز همایش های پژوهشگاه نیرو تاکید کرد: سال ۸۰ کل بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی ۲۴۰۰ میلیارد تومان بود و در سال ۸۴ به ۴۱۰۰ میلیارد تومان رسید که این عدد در سال ۱۳۹۲ به ۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

وی اضافه کرد: ایجاد تعهدات بدون منبع در دولت قبل، علت این افزایش چندبرابری است، چراکه سه تعهد دولت، تبدیل به ۱۸ مورد شده است.

نوربخش به سیر تاریخی تکوین سازمان تامین اجتماعی پرداخت و گفت: بیمه‌های اجتماعی از سال ۱۳۱۰ با صندوق احتیاط طرق و شوارع ایجاد و در سال ۱۳۳۲ تحت عنوان سازمان بیمه های اجتماعی کارگری شکل گرفت. در سال ۵۴ قانون تامین اجتماعی که مبنای فعالیت امروز این سازمان است، تصویب شد.

وی افزود: سازمان تأمین اجتماعی هم اکنون ۴۲ میلیون نفر را تحت پوشش دارد. از ۱۴ میلیون بیمه شده اصلی تحت پوشش، ۱۰ میلیون نفر بیمه شده اجباری، دو میلیون بیمه شده مشاغل آزاد و دو میلیون نفر نیز بیمه شدگان تکلیفی هستند. همچنین دو میلیون و ۷۰۰ هزار بازنشسته ومستمری بگیر تحت پوشش این سازمان است که تعداد آن ها با احتساب خانواده هایشان به بیش از پنج میلیون نفر می رسد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه علت پایداری منابع و مصارف تامین اجتماعی تابعیت از قانون اعداد بزرگ است، افزود: ضریب پشتیبانی بالاتر این سازمان نسبت به صندوق های دیگر نیز به همین علت است.

نوربخش گفت: سازمان تامین اجتماعی نه صرفا یک صندوق بازنشستگی و نه یک بیمه گر سلامت است بلکه توامان خدمات درمانی و بیمه ای را انجام می دهد و ۱۶ مزیت بیمه‌ای دیگر را نیز طبق قانون ارائه می کند.

وی ادامه داد: مکانیسم بیمه‌ای تامین اجتماعی، روش DB است و سطح پوشش و مکانیسم تامین منابع و مصارف آن در قانون به دقت تعریف شده است.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به ارتباط میان منابع و مصارف در روش DB براساس محاسبات اکچوئری نیز گفت: محاسبات بیمه ای بر اساس مفروضات جمعیتی و اقتصادی طراحی می شود. وقتی مفروضات جمعیتی و مفروضات بازار سرمایه به هم بریزد چالش هایی ایجاد می شود. از جمله این عوامل افزایش سن بازنشستگی با توجه به امید به زندگی است.
نوربخش با بیان اینکه طبق قانون هر سه سال یک بار باید قانون تامین اجتماعی مورد بازنگری قرار گیرد، اظهار داشت: در طول ۴۰ سال ساخیر فقط یکبار در سال ۵۷ بازنگری انجام شده است.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی افزود: اکنون امید به زندگی به ۷۶ تا ۷۸ سال رسیده است ولی سن بازنشستگی سال به سال کاهش یافته و همپای افزایش سن بازنشستگی حرکت نکرده است. به منظور پایداری صندوق باید این دو با یکدیگر حرکت کنند.

وی تحمیل بازنشستگی پیش از موعد به سازمان تامین اجتماعی را یکی از چالش های این سازمان در سالهای اخیر عنوان کرد و گفت: در سال ۵۴ تا ۸۴ تعداد بازنشسته و مستمری بگیران این سازمان یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بود اما در حال حاضر این تعداد به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر رسیده است.

نوربخش با بیان اینکه صندوق های بیمه اجتماعی بین النسلی هستند و دولت ضامن آن هاست، تصریح کرد: باید با پیشگیری از ایجاد چالش برای این صندوق ها از ایجاد مشکل برای کشور نیز جلوگیری کنیم.

منبع: مشرق نیوز