کد خبر: 68741

زن ایرانی کشته شده در فاجعه منا زنده شد

بعد از گذشت یک سال و اندی زنی که در فاجعه منا جان با خته بود، زنده شد.
اتاق خبر 24

خانمی که درلیست قربانیان ایرانی حادثه منا بود چند روز پیش باخانوده در گلستان  تماس گرفته است.

براساس برخی شنیده ها و اخبار تایید نشده وی در کشوری دیگر به مدت 9 ماه در حالت کما بوده و مدت 3 ماه هم طول کشیده تا حافظه اش را بدست بیاورد.

این خانم ترکمن و از منطقه گنبد است .

منبع: فردا