کد خبر: 66095

نجات معجزه آسای نوزاد بعد از افتادن در چاه + عکس

نوزاد تازه متولد شده که درون چاه افتاده بود با کمک مأموران آتش نشانی زنده ماند.
اتاق خبر 24

نبود سرپوش مناسب روی چاه باعث شد تا پس از لغزش پای مادر، نوزاد از آغوش او به داخل چاه بیفتد.

مأموران آتش نشانی با حضور به موقع خود در کمال ناباوری توانستند نوزاد را زنده از چاه بیرون آورند.

این حادثه در کشور تاجیکستان رخ داد.
 
 
نجات معجزه آسای نوزاد بعد از افتادن در چاه + عکس
 
نجات معجزه آسای نوزاد بعد از افتادن در چاه + عکس
 
منبع: خبرگزاری فارس