کد خبر: 64894

اسب، زندگی ، عشق + تصاویر

پدرش از مهاجرین ترکمنستان بوده و اسبداری شغل خانوادگی آنها است و حالا او در سن 55 سالگی صاحب 7 اسب است.
اتاق خبر 24

هشت سال پیش همسرش را بر اثر سکته قلبی از دست میدهد اما همچنان امید و عشق به زندگی را از دست نداده. «عوض گلن اسپونتن» ساکن روستای قره قانلو از توابع شهرستان راز و جرگلان خراسان شمالی است.

مرد مهربان و شریفی است که با وجود تنگدستی و هزینه های بالای نگهداری اسب هرگز نمیتواند از این کار دل بکند. او دو دختر به نامهای زینب 19 ساله و خدیجه 23 ساله دارد و این درحالی است که ناتوان از خرید جهیزیه برای آنهاست. به جز آنها از دو فرزند برادر مرحومش که مادرشان رهایشان کرده و رفته است و همچنین از عمه سالخورده اش که فلج و نابیناست نیز نگهداری میکند.

اما با وجود تمام سختیها و مشقتهای زندگی اش هیچوقت دست کمک به سوی کسی دراز نکرده حتی غرورش به او اجازه نمیدهد که تحت پوشش جایی قرار بگیرد. عوض گلن هزینه ای برای ساختن اصطبل ندارد و اسبهایش را کیلومترها دورتر از خانه در کوه و دشت میبندد تا از علفها و گیاهان طبیعت شکمشان را سیر کنند و هر روز صبح و ظهر به آنها سر میزند . او میگوید تا به حال مشکلی برای اسبها پیش نیامده و خدا را شکر سالم مانده اند.

زندگی عوض گلن از طریق فروش محدود کره اسب مادیان هایش تامین میشود. عوض گلن مدتی پیش به دلیل نیاز مالی مجبور شد یکی از مادیانهای حامله اش را به قیمت ارزانی بفروشد در حالی که کره ای که در شکم اسبش بود بسیار ارزش داشت اما فشار اقتصادی به او اجازه نداد تا به دنیا آمدن کره اسب صبر کند. بعضی از اطرافیان از مهربانی، سادگی  و شرافت او سو استفاده میکنند و در مقابل خرید اسبهایش به او وجه اندکی میپردازند و او برای گرفتن مابقی پولش باید سالها منتظر بماند، اما از آنجا که خودش احترام بالایی برای مردم قائل است هرگز از کسی قرض نمیکند.

 

اسب، زندگی ، عشق

 

اسب، زندگی ، عشق

 

اسب، زندگی ، عشق

 

اسب، زندگی ، عشق

 

اسب، زندگی ، عشق

 

اسب، زندگی ، عشق

 

اسب، زندگی ، عشق

 

اسب، زندگی ، عشق

 

اسب، زندگی ، عشق

 

اسب، زندگی ، عشق

 

اسب، زندگی ، عشق

 

اسب، زندگی ، عشق

 

اسب، زندگی ، عشق

 

اسب، زندگی ، عشق

 

اسب، زندگی ، عشق

 

اسب، زندگی ، عشق

 

اسب، زندگی ، عشق

 

اسب، زندگی ، عشق

 

اسب، زندگی ، عشق

 

اسب، زندگی ، عشق

 

اسب، زندگی ، عشق

 

اسب، زندگی ، عشق

 

اسب، زندگی ، عشق

 

اسب، زندگی ، عشق

 

اسب، زندگی ، عشق

 

اسب، زندگی ، عشق

 

اسب، زندگی ، عشق

 

اسب، زندگی ، عشق

 

اسب، زندگی ، عشق

 

اسب، زندگی ، عشق

 

اسب، زندگی ، عشق

 

اسب، زندگی ، عشق

 

 

منبع: خبرگزاری مهر