کد خبر: 57738
المپیک ریو - 2016

احمدی به مقام ششم دست پیدا کرد

تیراندازی بانوی کشورمان به مقام ششم المپیک دست پیدا کرد.
اتاق خبر 24

مسابقات فینال تیراندازی 10 متر تفنگ بادی بانوان المپیک ریو 2016 از ساعت 18 برگزار شد. 

الهه احمدی بانوی تیرانداز کشورمان با ثبت رکورد 122.5 به مقام ششم دست پیدا کرد. 

احمدی در المپیک لندن هم به مقام ششم دست پیدا کرده بود.

منبع: میزان