کد خبر: 55371

تکذیب درخواست بی‌بی‌سی برای فعالیت در ایران

در روزهای اخیر خبری منبی بر وصول درخواست شبکه تلویزیونی بی بی سی برای تاسیس دفتر در تهران و چند شهر دیگر منتشر شده بود.
اتاق خبر 24

محمدجعفر صافی، مدیرکل رسانه های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در واکنش به خبر منتشره در برخی سایت های خبری مبنی بر وصول درخواست شبکه تلویزیونی بی بی سی برای تاسیس دفتر در تهران و چند شهر دیگر به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار داشت: اساساً چنین خبری صحت ندارد.

صافی تاکید کرد: سیاست اداره کل رسانه های خارجی در این مورد، روشن است و القای چنین خبری در ادامه فضاسازی رسانه ای علیه دولت ارزیابی می شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران