کد خبر: 44786

ترامپ در نظرسنجی ها رئیس جمهور شد

نامزد حزب جمهوری خواه با کسب 40 درصد از آرا در نظرسنجی ها برای انتخابات اولیه دورن حزبی، بازهم پیشرو باقی ماند. سناتور تد کروز هم با 35 درصد دوم شد.
اتاق خبر 24

وب سایت آمریکایی هیل در گزارشی نشت: نامزد حزب جمهوری خواه با کسب 40 درصد از آرا در نظرسنجی ها برای انتخابات اولیه دورن حزبی، بازهم پیشرو باقی ماند. سناتور تد کروز هم با 35 درصد دوم شد.

هیل افزود: نظر سنجی های ان بی سی نیوز و وال استریت ژورنال نشان میدهد که حامیان ترامپ 10 درصد افزایش یافته اند.

منبع: جام نیوز