کد خبر: 41417
سنای آمریکا در تدارک است؛

تصویب تحریم های جدید علیه ایران!؟

«مارک دابو ویتز» مدیر اجرایی بنیاد دفاع ازدموکراسی دربیانیه‌ای گفت: تنها تحریم‌های شدید براین بخش‌های اقتصاد می‌تواند منجربه تغییر محاسبه استراتژیک ایران شود.
اتاق خبر 24

نمایندگان تندرو سنا آمریکا اواخر هفته گذشته دو طرح علیه برنامه موشکی ونقض ادعایی حقوق بشر درایران ارائه کردند که هر دو طرح به تایید رهبران جمهوریخواهان در سنا رسیده است.

سناتور «کلی ایوت» ازحامیان طرح تحریم موشکی ایران دربیانیه ای گفت: من رهبری تلاش هایی را برای ارائه طرحی درسنا برعهده داشتم که ازدولت آمریکا می خواهد تحریم های شدید اولیه وثانویه ای علیه هربخش اقتصادی حامی برنامه موشکی ایران اعمال کند.

وی افزود: حرف به تنهایی نمی تواند کشور حامی اصلی تروریسم درجهان را از توسعه برنامه موشک بالستیک بازدارد ومن ازهمکارانم درکنگره وهمچنین از دولت آمریکا می خواهم که این طرح را برای اعمال فوری تحریم های شدید برای پاسخگو کردن تهران، تصویب کنند.

به نوشته المانیتور، این تلاش جدید برای تصویب طرح تحریم ایران درحالی است که رهبران جمهوریخواه ودموکرات درکمیته روابط خارجی مجلس سنا همچنان درتلاش هستند تا بدون به خطر انداختن توافق هسته ای مصوب سال گذشته، ایران را بزعم خود پاسخگو کنند.

«باب کورکر» رئیس جمهوریخواه این کمیته و«بن کاردین» عضو ارشد ودموکرات این کمیته درپی معرفی دوطرح یاد شده دربیانیه مشترکی برخواست خود برای رسیدن به تفاهم دو حزبی و تصویب این طرح ها با حمایت کافی به منظورغلبه بر وتوی رئیس جمهوری تاکید کردند.

دراین بیانیه مشترک آمده است: ما روی قانون تحریم دوحزبی کار می کنیم ؛ ایران برای هر دو حزب یک نگرانی به شمار می رود وما متعهد به اقدام برای تضمین این امر هستیم که ایران به یک کشور درآستانه هسته ای شدن تبدیل نخواهد شد.

کورکر همچنین برگزاری یک جلسه استماع را درمجلس سنا در روز 5 آوریل (17 فروردین) با حضور «توماس شانون» معاون امور سیاسی وزیر امورخارجه آمریکا برنامه ریزی کرده است.

طرح تهیه شده توسط سناتور ایوت به دلیل هدف گرفتن بخش های اقتصاد ایران وبطور خاص بخش های خودرو، شیمیایی، علوم رایانه ای، ساختمان، الکترونیک، انرژی، متالوژی، معدن، پتروشیمی، تحقیقات ومخابرات که مشکوک به حمایت ازبرنامه موشکی هستند، یک رویکرد جدید اتخاذ می کند.

رویکرد تحریم بخش های اقتصادی ایران مورد حمایت گروه تندرو موسوم به «بنیاد دفاع از دموکراسی» قرار دارد؛ گروهی که به موازات ارائه طرح سناتور ایوت، یک گزارش 10 صفحه ای منتشر کرد.

«مارک دابو ویتز» مدیر اجرایی بنیاد دفاع ازدموکراسی دربیانیه ای گفت: تنها تحریم های شدید براین بخش های اقتصاد می تواند منجربه تغییر محاسبه استراتژیک ایران شود.

ازسوی دیگر، سناتور جمهوریخواه «مارک کِرک» طرحی برای تنبیه ایران بدلیل نقض ادعایی حقوق بشر تهیه کرده است. این طرح بطور خاص از شرکت هواپیمایی «ماهان» که به انتقال سلاح برای نیروهای متحد بشار اسد درسوریه متهم است ، نام می برد.

هر دوطرح پیشنهادی مورد حمایت «میچ مک کانل» رئیس اکثریت سنا ومعاون او«جان کورنین» قراردارد که این امرحاکی ازآن است که این طرح ها احتمالا بزودی برای رای گیری درصحن سنا مطرح خواهند شد.

براساس این گزارش، دولت باراک اوباما درقبال این دو طرح پیشنهادی رویکرد صبر وانتظار پیشه کرده است. یک مقام آمریکایی گفت که کاخ سفید درحال بررسی این دو طرح است ودر عین حال تاکید می کند که رئیس جمهوری آمریکا ابزارهای داخلی وبین المللی ازجمله «ابتکار امنیت اشاعه تسلیحاتی» و«نظام کنترل فناوری موشکی»، برای تنبیه ایران بدلیل برنامه موشکی آن کشور دارد.

منبع: خبرگزاری ایرنا