کد خبر: 39080
انتخابات آمریکا/

اولین شانس انتخابات آمریکا با کیست؟

دونالد ترامپ پیشرو نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، در حال حاضر از حمایت 40 درصدی جمهوری خواهان برخوردار است.
اتاق خبر 24

وب سایت آمریکایی هیل در گزارشی به نظرسنجی اخیر در آمریکا اشاره کرد و نوشت: دونالد ترامپ پیشرو نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، در حال حاضر از حمایت 40 درصدی جمهوری خواهان برخوردار است.

هیل نوشت: در نظرسنجی اخیر ان بی سی نیوز دونالد ترامپ با 4 درصد پیشرفت، توانسته است در میان جمهوری خواهان از شرایط بسیار بهتری خوردار شود.

بسیاری از رای دهندگان بر این باورند که ترامپ بدون شک نامزد حزب جمهوری خواه خواهد شد.

منبع: جام نیوز