کد خبر: 35855

غش کردن ژنرال آمریکایی در کنفرانس خبری + فیلم

ژنرال جیمز مارتین جونیور در مورد بودجه نیروی هوایی در کنفرانس خبری صحبت می کرد که ناگهان کنترل خود را از دست می دهد.
اتاق خبر 24

ژنرال جیمز مارتین جونیور در مورد بودجه نیروی هوایی در کنفرانس خبری صحبت می کرد که ناگهان کنترل خود را از دست می دهد.

 

 

غش کردن ژنرال آمریکایی .mp4 | دانلود