کد خبر: 35286

نام مستعار خاندان پهلوی در ساواک

تصویر زیر سند بخشنامه‌ای است که توسط سپهبد بدره‌ای؛ فرمانده گارد شاهنشاهی مبنی بر دستور استفاده از اسامی مستعار برای خانواده شاهنشاهی صادر گردیده است.
منبع: مشرق نیوز