کد خبر: 34351

افزایش یک میلیون نفری جمعیت کشور

 از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از یک میلیون و ۳۶۵ هزار نفر به جمعیت کشور افزوده شد.
اتاق خبر 24

از ابتدای سال جاری تاکنون یک میلیون و 365 هزار و 78 نفر متولد شده اند که 698 هزار و 919 نفر از این تعداد پسر و 666 هزار و 159 نفر دختر هستند. در این بین یک میلیون و 64 هزار و 760 نفر در نقاط شهری و 300 هزار و 318 نفر در نقاط روستایی متولد شده اند.

از ابتدای سال جاری تاکنون نیز 313 هزار و 334 هزار نفر دار فانی را وداع گفته اند که 166 هزار و 67 نفر از آنها مرد و 147 هزار  و 267 زن هستند. 200 هزار و 533 نفر از افراد فوت شده در نقاط شهری و 112 هزار و 801 نفر در نقاط روستایی بوده اند.

18 هزار و 486 نفر از افراد فوت شده در گروه سنی 0 تا 14 سال، 25 هزار و 66 نفر در گروه سنی 15 تا 29 سال، 84 هزار و 286 نفر در گروه سنی 30 تا 64 سال و 185 هزار و 496 نفر در گروه سنی 65 سال و بیشتر قرار دارند.

منبع: خبرگزاری تسنیم