کد خبر: 199771

چشمه‌ طلایی در مازندران

چشمه‌ طلایی باداب سورت در میان کوه‌های سر به فلک کشیده البرز در مازندران سرسبز جا خوش کرده است. این چشمه‌ پلکانی چند هزار ساله را باد و آب طی سالیان طولانی شکل داده‌ است.