کد خبر: 199722

ازحذف دلار بگو اگر دلسوزی

اتاق خبر 24

یک کاربر فضای مجازی در توییتر نوشت: ‏چرا میز بزرگ بود؟ چرا فاصله زیاد بود؟ چرا زیر پای رئیسی فرش نیانداختند نماز بخواند؟ چرا پوتین شهادتین را نگفت و به رئیسی اقتدا نکرد؟ میز بزرگ یعنی ایران فروخته شد!

خداوکیلی به سطح انتقاداتتون دقت کردید؟ از تراز تجاری بگو؛ از خرید جنگ افزار و سوخو۳۵ بگو؛ ازحذف دلار بگو اگر دلسوزی!