کد خبر: 199678

کسری جدید در تبصره ۱۴ بودجه ۱۴۰۱ با تصمیم جدید دولت

 با توجه به مصوبه روز گذشته هیئت دولت مبنی بر کاهش نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها و بازگشت آن به نرخ سال جاری، منابع تبصره ۱۴ کاهش خواهد یافت و سازمان برنامه‌وبودجه باید هرچه سریعتر نسبت به تغییر در مصارف این تبصره بودجه اقدام کند.
اتاق خبر 24

روز گذشته در جلسه هیئت دولت مصوب شد که فرمول محاسبه نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها مانند سال 1400 محاسبه و اعمال گردد.

همچنین نرخ گاز سوخت پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع پایین‌دستی، مجتمع‌های احیای فولاد و مصارف مربوط به یوتیلیتی شامل برق، آب، اکسیژن و غیره آنها، معادل 40 درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمی می‌باشد، همچنین صنایع سیمان و سایر صنایع معادل 10 درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین می‌گردد.

در نتیجه سازمان برنامه و بودجه معادل کاهش در منابع ناشی از این تصمیم، می‌بایستی به‌صورت کاهش در مصارف تبصره (14) اعمال کند.

موضوع افزایش نرخ گاز پتروشیمی‌ها یکی از نکات مهم لایحه بودجه سال 1401 بود که بر بازار بورس نیز تأثیرگذار است. دولت از محل اصلاح نرخ گاز 94 هزار میلیارد تومان درآمد در تبصره 14 در نظر گرفته بود. طی این مدت پتروشیمی‌ها فشار زیادی به دولت وارد کردند تا این نرخ جدید در سال آینده اجرایی نشود.

در نتیجه و با توجه به مصوبه هیئت وزیران در زمان حاضر 94 هزار میلیارد تومان از منابع تبصره 14 کاسته شده است و سازمان برنامه و بودجه باید هرچه سریعتر نسبت به کاهش مصارف این تبصره مهم بودجه اقدام کند.

گفتنی است که مجموع منابع و مصارف تبصره 14 برابر 471 هزار میلیارد تومان است که با این مصوبه هیئت دولت 94 هزار میلیارد تومان کسری دارد.

با توجه به اهمیت مصارف تبصره 14، لازم است که سازمان برنامه و بودجه هرچه سریعتر نسبت به تغییراتی که در این تبصره رخ خواهد داد شفاف‌سازی کند.

منبع: خبرگزاری تسنیم